Algemene voorwaarden
 
Aalani, Ook bekend als Aalani woonaccessoires, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 
Inhoud
 
1.       Algemeen
2.       Prijzen
3.       Bestellen
4.       Levertijd
5.       Bezorgen/afhalen
6.       Retourneren
7.       Annuleringen
8.       Persoonsgegevens
9.       Garantie
 
1.  Algemeen
 
1.1 Bedrijfsgegevens
 
Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth
Tel.: 045-5244324
www.aalani.nl
e-mailadres: info@aalani.nl
KvK nr.: 54524946
BTW identificatienr.: NL 15910349601
Rek. nr:  0404313167
IBAN:   NL11 KNAB 0404 3131 67
BIC: KNABNL2H
 
1.2 Algemeen
Op alle bestellingen en aanbiedingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf anders aangegeven.
 
1.3 Accepteren Algemene Voorwaarden
Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen accepteert de klant de Algemene Voorwaarden.
 
1.4 Niet respecteren Algemene Voorwaarden
Als een klant van Aalani onze voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van de order. Aalani behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een bestelling achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.
 
1.5 Wijziging Algemene Voorwaarden
Aalani behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of aan te vullen.
 
2.  Prijzen 
 
2.1 Prijzen
Prijzen die op de site vermeld worden zijn in Euro`s en inclusief B.T.W.. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 
2.2 Prijswijzingen
Aalani behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar prijzen en tarieven te wijzigen zonder opgaaf van reden.
Prijs- en Typefouten zijn voorbehouden.
 
2.3 Aanbieding of prijsopgave
Een aanbieding (of prijsopgave) van Aalani bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order.
 
2.4 Informatieverstrekking.
Er wordt veel zorg besteedt aan correcte en actuele informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele prijs-, model-, afbeeldings- of typefouten. Deze kunnen dus geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding.
 
3. Bestellen
 
3.1 Manier van bestellen.
Bestellen van producten kan alleen via de website of via e-mail.
Grote aantallen van een bepaald artikel zijn alleen te bestellen na onderling overleg, dit i.v.m. het op voorraad hebben van de artikelen en de levertijd.
 
3.2 Bevestiging.
Nadat je een bestelling geplaatst hebt, krijg je een bevestiging van de bestelling via e-mail.
 
3.3 Voorraad.
Artikelen zullen zo veel mogelijk op voorraad gehouden worden. Mocht een artikel niet meer op voorraad zijn, dan zal je hiervan zo spoedig mogelijk bericht krijgen met een indicatie van de te verwachten levertijd.
 
3.4 Uitzonderingen.
Sommige producten zullen niet op voorraad zijn. Dit heeft diverse oorzaken. Dit wordt altijd aangegeven op de site. Mocht je dit product willen bestellen, dan zal altijd contact met je worden opgenomen over de levertijd van dit product.
 
4. Levertijd.
 
4.1 Levertijd.
Producten die via onze website besteld zijn, kunnen, mits op voorraad bij ons en onze leveranciers, en vooraf betaald worden binnen 1-3 werkdagen aan je worden verstuurd. Bij het niet op voorraad zijn van het product, zal je binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gebracht van de (verwachte) levertijd. Dit gebeurt via e-mail.
Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen  1-3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
4.2
De  door Aalani vermelde levertijd kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nooit leiden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Aalani, tenzij anders overeen gekomen.
 
4.3 Levering Buitenland
Bij leveringen aan het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden.
 
5. Bezorgen en afhalen.
 
5.1 Afleveradres
Aflevering van goederen vindt altijd plaats op het adres van de koper. Op verzoek van de koper kan ook op een ander adres afgeleverd worden. Dit dient uitdrukkelijk vermeldt te worden bij de bestelling
 
5.2 Verzending
Producten worden verzonden via TNT
Zodra de producten verzonden worden, zal je door middel van e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Het kan echter voorkomen dat je geen bericht van ons ontvangt.
Voor bestellingen buiten Nederland en binnen Europa geldt dat men ook de werkelijke verzendkosten Conform het TNT-tarief betaalt. Men kan daarbij zelf aangeven of het standaard dan wel priority verzonden wordt.
 
5.3 Afhalen
Afhalen is alleen mogelijk volgens afspraak op onderstaand adres. Er worden dan geen verzendkosten berekent.
Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth
 
6. Retourneren.
 
6.1
Je dient het product bij aflevering direct te controleren op schade of gebreken. Bij schade aan het product of andere onregelmatigheden zullen wij dit voor je omruilen. Dit dient binnen 14 dagen bij ons schriftelijk of via e-mail te zijn gemeld.
Schadenclaims en/of omruilingen na deze periode kunnen niet in behandeling worden genomen.
 
6.2 Kosten retourneren
De kosten voor verzending van jou naar ons zijn voor eigen rekening.
 
6.3 Afkoelingsperiode
Na ontvangst van je order heb je een zogenaamde “afkoelingsperiode”  van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden en het product zonder opgave van reden te retourneren of te ruilen. Het product dient in originele nieuwstaat (ongebruikt, compleet, onbeschadigd, in originele en onbeschadigde verpakking, gesloten verpakking) te verkeren
Je dient dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden d.m.v.  e-mail of brief. Zodra je van Aalani een bevestiging per mail hebt ontvangen, kan je het product retour sturen. Indien je dit product op eigen initiatief retour stuurt bent je zelf verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade en alle kosten die hieruit ontstaan en kan dit op geen enkele manier verhaald worden op Aalani. Bij retourneren van producten ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten en risico van verzending.
 
6.4 Retouradres
Retourneren is enkel mogelijk naar:
Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth
 
6.5
Aalani kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het (defecte) artikel.
 
6.6 Restitutie
Indien je niet tevreden bent met het product, of is aangetoond dat er schade aan het product is, zal Aalani het factuurbedrag van het betreffende product terug betalen aan de klant. Dit gebeurd nadat het product in goede staat ontvangen is door Aalani. Kosten van de verzending van Aalani naar de klant worden wel vergoedt. Kosten van retourzenden van de klant naar Aalani worden niet vergoedt.
 
6.7 Voorwaarden bij het ruilen/retourneren van producten
-  de melding van de retourartikelen dien je uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail o.v.v. reden of beschadiging bij ons te melden.
-  Binnen 14 dagen na de melding dient het artikel bij ons binnen te zijn.
-  Geretourneerde artikelen dienen in de originele staat te zijn, in de originele gesloten verpakking te zitten, ongebruikt te zijn, en niet beschadigd te zijn (anders dan de eventuele gemelde schade).
-  Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
-  Terugbetaling gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel.
-  Verzend- of rembourskosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor kosten van de klant en worden niet vergoedt door Aalani.
 
6.8 Artikelen die niet retour kunnen
De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd
-  Artikelen die gebruikt zijn.
-  Artikelen die niet in originele staat zijn
-  Artikelen die niet in de gesloten, originele verpakking zitten
 
7. Annuleringen
 
7.1 Bestelling annuleren
Bestellingen kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot het moment waarop wij een bevestiging van verzending aan je sturen. Op het moment dat Aalani de bevestiging aan je gestuurd heeft, dien je de artikelen zelf na ontvangst te retourneren volgens de voorwaarden van het retourneren.
 
7.2
Het is mogelijk een langlopende bestelling zonder kosten te annuleren als op deze een onacceptabele levertijd zit en wij hierover met je geen een akkoord hebben bereikt. Onder onacceptabel verstaat Aalani een levertijd van 4 weken of meer.
 
8. Persoonsgegevens
 
8.1 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van betrokken personen niet aan derden verstrekt worden.
 
8.2
Persoonsgegevens kunnen door Aalani gebruikt worden voor reclamedoeleinden van haarzelf.
 
9. Garantie
Aalani geeft 3 maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: verkeerd gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade en verontreiniging.

Algemene voorwaarden

Aalani, ook bekend als Aalani woonaccessoires, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Inhoud

1. Algemeen
2. Prijzen
3. Bestellen
4. Levertijd
5. Bezorgen/afhalen
6. Retourneren
7. Annuleringen
8. Persoonsgegevens
9. Garantie

1. Algemeen

1.1 Bedrijfsgegevens

Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth
Tel.: 045-5244324
www.aalani.nl
e-mailadres: info@aalani.nl
KvK nr.: 54524946
BTW identificatienr.: NL001834651B39
IBAN: NL11 KNAB 0404 3131 67
BIC: KNABNL2H

1.2 Algemeen
Op alle bestellingen en aanbiedingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf anders aangegeven.

1.3 Accepteren Algemene Voorwaarden
Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen accepteert de klant de Algemene Voorwaarden.

1.4 Niet respecteren Algemene Voorwaarden
Als een klant van Aalani onze voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van de order. Aalani behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een bestelling achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

1.5 Wijziging Algemene Voorwaarden
Aalani behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of aan te vullen.

2. Prijzen

2.1 Prijzen
Prijzen die op de site vermeld worden zijn in Euro`s en inclusief B.T.W.. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2.2 Prijswijzingen
Aalani behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar prijzen en tarieven te wijzigen zonder opgaaf van reden.
Prijs- en Typefouten zijn voorbehouden.

2.3 Aanbieding of prijsopgave
Een aanbieding (of prijsopgave) van Aalani bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order.

2.4 Informatieverstrekking.
Er wordt veel zorg besteedt aan correcte en actuele informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele prijs-, model-, afbeeldings- of typefouten. Deze kunnen dus geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding.

3. Bestellen

3.1 Manier van bestellen.
Bestellen van producten kan alleen via de website of via e-mail.
Grote aantallen van een bepaald artikel zijn alleen te bestellen na onderling overleg, dit i.v.m. het op voorraad hebben van de artikelen en de levertijd.

3.2 Bevestiging.
Nadat je een bestelling geplaatst hebt, krijg je een bevestiging van de bestelling via e-mail.

3.3 Voorraad.
Artikelen zullen zo veel mogelijk op voorraad gehouden worden. Mocht een artikel niet meer op voorraad zijn, dan zal je hiervan zo spoedig mogelijk bericht krijgen met een indicatie van de te verwachten levertijd.

3.4 Uitzonderingen.
Sommige producten zullen niet op voorraad zijn. Dit heeft diverse oorzaken. Dit wordt altijd aangegeven op de site. Mocht je dit product willen bestellen, dan zal altijd contact met je worden opgenomen over de levertijd van dit product.

4. Levertijd.

4.1 Levertijd.
Producten die via onze website besteld zijn, kunnen, mits op voorraad bij ons en onze leveranciers, en vooraf betaald worden binnen 7 werkdagen aan je worden verstuurd. Bij het niet op voorraad zijn van het product, zal je binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gebracht van de (verwachte) levertijd. Dit gebeurt via e-mail.
Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2
De door Aalani vermelde levertijd kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nooit leiden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Aalani, tenzij anders overeen gekomen.

4.3 Levering Buitenland
Bij leveringen aan het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden.

5. Bezorgen en afhalen.

5.1 Afleveradres
Aflevering van goederen vindt altijd plaats op het adres van de koper. Op verzoek van de koper kan ook op een ander adres afgeleverd worden. Dit dient uitdrukkelijk vermeldt te worden bij de bestelling

5.2 Verzending
Bestellingen worden verzonden via TNT.
Zodra de producten verzonden worden, zal je door middel van e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Het kan echter voorkomen dat je geen bericht van ons ontvangt.
Voor bestellingen buiten Nederland en binnen Europa geldt dat men ook de werkelijke verzendkosten Conform het TNT-tarief betaalt. Men kan daarbij zelf aangeven of het standaard dan wel priority verzonden wordt.

5.3 Afhalen
Afhalen is alleen mogelijk volgens afspraak op onderstaand adres. Er worden dan geen verzendkosten berekent.
Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth

6. Retourneren.

6.1
Je dient het product bij aflevering direct te controleren op schade of gebreken. Bij schade aan het product of andere onregelmatigheden zullen wij dit voor je omruilen. Dit dient binnen 14 dagen bij ons schriftelijk of via e-mail te zijn gemeld.
Schadenclaims en/of omruilingen na deze periode kunnen niet in behandeling worden genomen.

6.2 Kosten retourneren
De kosten voor verzending van jou naar ons zijn voor eigen rekening.

6.3 Afkoelingsperiode
Na ontvangst van je order heb je een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden en het product zonder opgave van reden te retourneren of te ruilen. Het product dient in originele nieuwstaat (ongebruikt, compleet, onbeschadigd, in originele en onbeschadigde verpakking, gesloten verpakking) te verkeren
Je dient dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden d.m.v. e-mail of brief. Zodra je van Aalani een bevestiging per mail hebt ontvangen, kan je het product retour sturen. Indien je dit product op eigen initiatief retour stuurt ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade en alle kosten die hieruit ontstaan en kan dit op geen enkele manier verhaald worden op Aalani. Bij retourneren van producten ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten en risico van verzending.

6.4 Retouradres
Retourneren is enkel mogelijk naar:
Aalani
Servatiusstraat 5
6361 JK Nuth

6.5
Aalani kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het (defecte) artikel.

6.6 Restitutie
Indien je niet tevreden bent met het product, of is aangetoond dat er schade aan het product is, zal Aalani het factuurbedrag van het betreffende product terug betalen aan de klant. Dit gebeurd nadat het product in goede staat ontvangen is door Aalani. Kosten van verzenden aan de klant worden wel vergoedt, kosten van het verzenden van de klant naar Aalani worden niet vergoedt.

6.7 Voorwaarden bij het ruilen/retourneren van producten
- de melding van de retourartikelen dien je uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail o.v.v. reden of beschadiging bij ons te melden.
- Binnen 14 dagen na de melding dient het artikel bij ons binnen te zijn.
- Geretourneerde artikelen dienen in de originele staat te zijn, in de originele gesloten verpakking te zitten, ongebruikt te zijn, en niet beschadigd te zijn (anders dan de eventuele gemelde schade).
- Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
- Terugbetaling gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel.
- Verzend- of rembourskosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor kosten van de klant en worden niet vergoedt door Aalani.

6.8 Artikelen die niet retour kunnen
De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd
- Artikelen die gebruikt zijn.
- Artikelen die niet in originele staat zijn
- Artikelen die niet in de gesloten, originele verpakking zitten

7. Annuleringen

7.1 Bestelling annuleren
Bestellingen kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot het moment waarop wij een bevestiging van verzending aan je sturen. Op het moment dat Aalani de bevestiging aan je gestuurd heeft, dien je de artikelen zelf na ontvangst te retourneren volgens de voorwaarden van het retourneren.

7.2
Het is mogelijk een langlopende bestelling zonder kosten te annuleren als op deze een onacceptabele levertijd zit en wij hierover met jou geen een akkoord hebben bereikt. Onder onacceptabel verstaat Aalani een levertijd van 4 weken of meer.

8. Persoonsgegevens

8.1 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van betrokken personen niet aan derden verstrekt worden.

8.2
Persoonsgegevens kunnen door Aalani gebruikt worden voor reclamedoeleinden van haarzelf.

9. Garantie
Aalani geeft 3 maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: verkeerd gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade en verontreiniging.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes en kortingsacties als eerste
Aanmelden
© 2014 - 2024 Aalani fair trade woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel